درباره ما 

 

فرزین معادل پارسی واژه مشاور است. دست‌اندرکاران بازار مشاوره سازمان و مدیریت به‌دنبال کمک به مدیران و کارکنان در حوزه‌های مختلفی همچون فروش، رهبری، حسابداری، تولید و مشابه آن هستند. مقام فرزین مبتنی بر چارچوب طه این تخصص ها را به شکلی خلاقانه دسته بندی کرده و در هر دسته سعی دارد با کمک مشاوران زبده حقوقی و حقیقی خدمات مشاوره استانداردی را به مخاطب ارائه نماید. ارائه مشاوره های کسب و کار، مدیریت و سازمان در این بستر علاوه بر این منجر به ثبت دانش و تجربه بومی به شکل نظام مند، بهبود ارتباط بین مشاوران و مدیران، افزایش راندمان کار مشاوره و در نهایت معرفی ترازی متفاوتی از این صنعت در ایران می شود.

یک کسب و کار مشاوره مدیریت می تواند مبتنی بر شایستگی های فردی یک استاد، مشاور، مربی یا تسهیلگر شکل گرفته و معتبر شده باشد. و یا مبتنی بر شایستگی های یک جمع باشد که هویت جمعی شان به آنها اعتبار می بخشد. مثل یک دانشکده کسب و کار، یک شتاب دهنده و یا شرکت مشاوره. در همه دنیا این دو گونه مشاوره قابل مشاهده است. ما در ایران در گونه اول بخوبی پیشرفت کرده و مشاوران مدیریت بسیار برجسته و مجربی داریم. اما در حوزه ایجاد هویت های حقوقی مشاوره مدیریت به اندازه تلاش هایی که انجام شده موفق نبوده ایم. آرزوی ایجاد شرکت هایی مانند مک کنزی، بوستون، دیلویت و ... و یا مراکز و مکاتب دانشگاهی تخصصی مدیریتی استنفورد، ام ای تی، هاروارد .... همچنان بر زمین باقی مانده است. فرزین تلاشی دیگر برای تحقق این آرمان است. هدف فرزین ایجاد جمعی است که هویت حقوقی آن بر هویت حقیقی اشخاص تشکیل دهنده آن غلبه داشته و برند آن برای همکاران آن بازار ایجاد کند. اما با حفظ استقلال و هویت هر یک از عناصر تشکیل دهنده آن.

ما با سال ها تجربه کار در کنار مدیران ارشد به عنوان متولیان برنامه ریزی تا پیاده‌سازی سیاست ها و راهبردهای ایشان، به این عرصه ورود کرده ایم. و امیدواریم نقش هماهنگ کننده و یکپارچه ساز بین واحدهای تخصصی که در سازمان ها ایفا می کرده ایم را بتوانیم در تراز ملی به منصه ظهور برسانیم.  لذا ضمن آنکه از طریق این بستر مجازی با نظام مندی و استانداردسازی خدمات مشاوره ای سعی در نیل به این هدف داریم، همچون گذشته آمادگی داریم تا در کنار مدیران ارشد به آنها در بکارگیری درست و هم افزای خدمات معرفی شده در این وب سایت یاری رسانیم. 

ارزش ما 

 

ما در مقام فرزین بستر مراوده مشاور و مدیر و ایجاد یک رابطه سالم و هم افزا بین این دو را فراهم می کنیم. خدمات متعدد مجازی و حقیقی را ارائه میکنیم تا رابطه با کیفیت و پایداری را فراهم سازیم. محصولات فرزین نیاز دو مشتری اصلی یعنی مدیران و مشاوران سازمانی را مرتفع می سازد. ارزش کلیدی فرزین برای مدیران شناسایی درست نیاز و مساله آنها و هدایت هوشمندانه، یکپارچه و هم افزای انواع مشاوره ها  به منظور برآوردن نیازها و حل مسائل ایشان است و برای مشاوران در ایجاد بازار کار شفاف و سالم و همچنین استانداردسازی و مستندسازی خدمات ایشان است.

چشم انداز ما در بلندمدت رساندن بهترین مشاوره ها به بهترین مدیریت ها و ایجاد بستر پویای ثبت و مستندسازی دانش تجربی و بومی تعاملات بین آنهاست.

روش ما

سه روش عمده ما در تحقق اهدافمان 

 

استاندارد سازی

لازمه هرگونه یکپارچگی و ارتباط متقابل متکی به استانداردسازی عناصر آن مجموعه است. این استانداردسازی در شکل عناصر، عملیات عناصر، برونداد و درونداد عناصر صورت می پذیرد. ما در مقام فرزین به تدریج به دنبال استانداردسازی شکل خروجی خدمات مشاوره، فرایند تدارک و ارائه آنها و داده های ورودی آنها هستیم. و این مهم را بطور ویژه از طریق پلتفرم مجازی خود پیگیری می کنیم.

 1.  
تسهیلگری

یکپارچه سازی و همنوایی بین خدمات مشاوره مختلف به شکلی که بطور هم افزا عمل کرده و مساله یا نیاز واقعی سازمانی را مرتفع سازند، نیازمند دانش و روش، مهارت و شایستگی است. بعد از سال ها تجربه درون سازمانی در این خصوص، اکنون در سطحی گستره تر ضمن مدون کردن این تجارب در قالب چارچوب و روش و ابزارهای طه، با تربیت نیروهای متخصص ایفای چنین نقشی را از طریق میانجیگری میان مشاور و مدیر دنبال می کنیم.

طراحی

سازمان یک سازه ساخته شده به دست انسان هاست که از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار است. برای ساختن جمع های کاری و سازمانی موفق می توان به خوبی از کارهای مهندسان الگو برداری کرد. از جمله در بکارگیری نقشه ها، پیمان ها، تست ها و .... که امروزه در تفکر و علم طراحی در ساحت مدیریت و سازمان نیز موضوعیت پیدا کرده است و ما از این مفاهیم به وفور در کارهایمان بهره می بریم.

خدمات ما

خدمات مجازی

این خدمات شامل ماژول های تخصصی همین وب سایت است که به تدریج متناسب با نیاز مشتریان طراحی و پیاده سازی خواهند شد و هدف عمده آنها استانداردسازی و مستندسازی خدمات مشاوره سازمانی است.

 1. فروشگاه خدمات مشاوره سازمانی و مدیریتی
 2. دیوار نیازمندی های سازمانی و مدیریتی

خدمات حضوری

عمده خدمات تسهیلگری بصورت حضوری اتفاق می افتد. تسهیلگری ما منطبق بر مدل طه و مشتمل بر دو مرحله کلیدی طراحی و هدایت کار جمعی است.

اهم این خدمات در دسته های موضوعی زیر از طریق فروشگاه در دسترس می باشد:

 1. طراحی نیت
 2. طراحی ماموریت
 3. طراحی عملیات
 4. طراحی هدایت
 5. هدایت طراحی ها

و یا به صورت مجموعه ای از خدمات به هم مرتبط در بسته های زیر ارائه می شود

 1. طراحی و هدایت کار جمعی موردی
 2. طراحی و هدایت کار جمعی پروژه ای
 3. طراحی و هدایت کار جمعی مستمر خدمتی
 4. طراحی و هدایت کار جمعی مستمر فرایندی
 5. طراحی و هدایت کار جمعی راهبردی

 

 متقاضیان خدمات این حوزه